Új e-learning – mélyüljön el a hitelkockázati tőkekövetelmény számítása a belső minősítésen alapuló módszer (IRB) részleteiben!

Elkészült legújabb e-learning képzésünk kockázatkezelési témakörben! A 6 órás képzés célja, hogy könnyen elsajátítható formában bemutassa a hitelkockázatkezelésre vonatkozó tőkekövetelmény szabályait – a belső minősítési módszer (IRB) módszer szerint. A képzés elérhető külön, illetve a Bővített bázeli tőkeszabályozás komplex képzési programba építve is.
Intro alt text

Készüljünk-e újabb szabályozói sokkra?

2014-től a pénzügyi válságra adandó szabályozói válasz jelentősen átalakította az Unión belüli banki szabályozás jogrendszerét, azzal, hogy az előírások meghatározó része egy közvetlenül hatályos Rendeletben (CRR – Capital Requirement Regulation) került előírásra. Nem volt könnyű feladat megtanulni és alkalmazni a több száz oldalnyi „Euro-English” nyelven íródott joganyagot - amiben annak magyar fordítása sem adott sokkal több fogódzót -, de idővel minden kockázatkezelő sikerrel vette ezt az akadályt.
Intro alt text

A nemteljesítés fogalom meghatározásának jelentősége

BADI (Bankmenedzsment Diplomaprogramunk) 2017-ben indult csoportja június hónapban záróvizsgázott. Ezt a feladatot is sokan sikeresen teljesítették, gratulálunk mindenkinek. Sági-Lévai Zita is végzett hallgatónk, aki a diplomamunkáját mutatja be röviden. 
Intro alt text

Második esély a hitelezés kapcsán, avagy a nemteljesítő jelzáloghitelek esetleges újrafinanszírozása

Dr. Romsics Márton, a Budapesti Corvinus Egyetemmel közös szervezésű BADI képzésünk (Bankmenedzsment Diplomaprogram) végzett hallgatója szakdolgozatában a nem teljesítő ingatlanfedezetes hitelek kezelését és esetleges újrafinanszírozását elemezte. Márton a következőben röviden bemutatja, milyen módon képzelhető el egy második esély a jelzáloghitelek újrafinanszírozásával.
Intro alt text

Egyenlőség megteremtése a bankpiacon az arányosság elvével?!

A bankvilág szabályozásának meghatározó intézménye a Bázeli Bizottság (továbbiakban Bizottság). A Bizottság sztenderdjei nemcsak mérvadók, hanem a világ pénzügyi központjai vállalták is, hogy azokat a hazai szabályozásukban implementálják. A vállalásban van egy nagyon fontos elem, mégpedig az, hogy a Bizottság ajánlásai, így többek között a Bázel III is a nemzetközileg aktív nagybankokra vonatkoznak. Mára a Bázel III szabályozás egy komplex és összetett, nem egyszerűen alkalmazható szabályozó rendszerré nőtte ki magát. 
Intro alt text

A pénzügyi „láb” fontossága

Amennyiben cégünk exporttal vagy importtal foglalkozik, vagy esetleg más származékos ügyletet köt - akár tőzsdén, akár tőzsdén kívüli ügylet keretében - mindig számolni kell azzal, hogy a forinttól eltérő devizában történő elszámolás esetén ezen tevékenységünk devizaárfolyam-kitettséget generál, árfolyamnyereséget, vagy árfolyamveszteséget okoz.
Image

Szalag u. 19. 1011 Budapest

Központ: +36 1 22 40 700

Ne maradjon le aktuális programjainkról és különleges kedvezményeinkről sem!

Image